THE BRIDGE.

Polish-American Business Bridge (PABB) został utworzony w celu świadczenia usług prawno-doradczych dla przedsiębiorstw, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Polsce, pragnących rozwijać się w skali międzynarodowej. The Bridge to:

1 _ikona

Kompleksowe wsparcie

2

Bezpośredni kontakt

3

Doświadczony zespół ekspertów

4

Zarządzanie ryzykiem

5

Zarządzanie kosztami

6

Oszczędność czasu

Dzięki współpracy dwóch kancelarii prawnych zlokalizowanych po przeciwnych stronach Oceanu Atlantyckiego: Fuksa Khorshid LLC z siedzibą w Chicago oraz Filipiak Babicz LEGAL sp.k. działającej w wielu miastach Polski, podmiotom rynku możemy zapewniać kompleksową obsługę i wsparcie dla rozwoju biznesu po obu stronach polsko‑amerykańskiego mostu.

The Bridge to platforma wsparcia dla firm poszukujących alternatywy dla dużych międzynarodowych korporacji prawniczych.

Wejście na rynek międzynarodowy wymaga zaawansowanego i kompleksowego wsparcia prawnego, aby zapewnić przedsiębiorcy pełną zgodność jego decyzji biznesowych z lokalnym prawem i przepisami.

Nie zawsze wystarczające jest przeprowadzenie badań dotyczących systemu prawnego kraju docelowego, dlatego też gruntowna znajomość i zrozumienie środowiska prawnego i biznesowego obowiązującego w danym regionie jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym udaną ekspansję międzynarodową.

Istotne jest, aby wiedza na temat regulacji zagranicznych była regularnie weryfikowana i porównywana z systemem prawnym regulującym dziedzinę, której prowadzony projekt dotyczy.

Dlatego też kluczową rolą doradców jest właściwe i pełne połączenie dwóch lub więcej poszczególnych środowisk prawnych i biznesowych, jak również uwzględnienie warunków i wymogów z nich wynikających.

Zespoły w obu kancelarii składają się z prawników, doradców podatkowych, jak również specjalistów różnych dziedzin biznesu, którzy posiadają bogate doświadczenie we wszystkich obszarach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.

NAPISZ DO NAS!

Wypełnij formularz poniżej

    MASZ PYTANIA?

    W zależności od formy, w jakiej prowadzony będzie biznes, rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wymaga spełnienia różnego rodzaju warunków formalnych. W każdym przypadku konieczny będzie jednak wpis do odpowiedniego rejestru. W Polsce działalność gospodarczą prowadzić można w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a jeśli działalność chce prowadzić dwie lub więcej osób – w ramach spółki cywilnej lub spółek handlowych. Aby więcej dowiedzieć się na ten temat zapraszamy do kontaktu, a także lektury naszego artykułu „Gotowi do startu – start! Działalność gospodarcza w Polsce”
    Osoba chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych ma do wyboru wiele form prawnych, w zależności od planowanej wielkości swojego biznesu. Trzeba jednak pamiętać o charakterystycznym dla Stanów Zjednoczonych podziale na stany, z których każdy posiada odrębne regulacje, związane z funkcjonowaniem podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz innymi kwestiami, np. podatkowymi. Choć w pewnym stopniu regulacje stanowe wykazują podobieństwo, różnice mogą niekiedy decydować o atrakcyjności jednego stanu nad innymi. Po więcej informacji, zapraszamy do lektury naszego artykułu Biznes w USA – co warto wiedzieć?
    Odpowiednią formą działalności będzie w takim przypadku utworzenie spółki komandytowej. W spółce tej są dwa rodzaje wspólników – komandytariusz, odpowiadający za długi spółki tylko do określonej przez siebie wysokości, oraz komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Takim komplementariuszem nie musi być jednak osoba fizyczna – może to być np. spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest komandytariusz spółki komandytowej.