Biznes w USA – co warto wiedzieć?

Osoba chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych ma do wyboru wiele form prawnych, w zależności od planowanej wielkości swojego biznesu. Trzeba jednak pamiętać o charakterystycznym dla Stanów Zjednoczonych podziale na stany, z których każdy posiada odrębne regulacje, związane z funkcjonowaniem podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz innymi kwestiami, np. podatkowymi. Choć w pewnym stopniu regulacje stanowe wykazują podobieństwo, różnice mogą niekiedy decydować o atrakcyjności jednego stanu nad innymi.

Podstawowym rodzajem, przeznaczonym do prowadzenia jednoosobowej działalności, jest tzw. „sole proprietorship”, podobna do polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność mają prowadzić co najmniej dwie osoby, najprostszą i najbardziej podstawą konstrukcją jest amerykański odpowiedni spółki cywilnej (i jawnej) – tzw. „general partnership”. Nieco bardziej skomplikowana jest tzw. „limited partnership” – odpowiednik polskiej spółki komandytowej. Oba typy charakteryzują się odpowiedzialnością wspólników swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W „limited partnership”, podobnie jak w polskiej spółce komandytowej, występuje też grupa wspólników nieodpowiadających majątkiem osobistym za zobowiązania spółki (komandytariusze – „limited partners”).

Kolejną formą pozwalającą prowadzenie działalności gospodarczej na większą skalę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („limited liability company”). Zapewnia ona co do zasady odrębność majątku wspólników i majątku spółki poprzez zasłonę korporacyjną, dzięki której wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Najdalej idącą formą prawną, przeznaczoną co do zasady do bardzo dużych przedsięwzięć gospodarczych jest odpowiednik spółki akcyjnej – „corporation”, przy czym wyróżnić można tzw. „S Corporation” oraz „C Corporation”, różniące się od siebie kwestiami podatkowymi. Zasłona korporacyjna również chroni w tym przypadku akcjonariuszy tych spółek.

Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka odnaleźć można wiele podobieństw pomiędzy poszczególnymi typami spółek, nie zapominać należy o istniejących różnicach, a także odrębnościach stanowych w zakresie regulacji poszczególnych typów działalności i spółek. Warto mieć na uwadze, że szczególne atrakcyjne ustawodawstwo w zakresie prawa korporacyjnego wykształciło się w stanie Delaware.