JAK ZACZĄĆ

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz działalność, czy jesteś prężnie działającą korporacją, nasz doświadczony zespół prawników może udzielić praktycznych porad prawnych i biznesowych, które pomogą w rozwoju Twojej firmy.

1. Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami możliwy jest czy to poprzez formularz kontaktowy czy social media. Zapraszamy również do kontaktu mailowego lub telefonicznego; niezbędne dane znajdują się w stopce strony.

2. Opowiedz nam o Twoich potrzebach

Aby móc znaleźć najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie dla Twoich projektów czy problemów, konieczne będzie przekazanie nam szczegółów przedsięwzięcia. Im więcej informacji nam przekażesz, tym lepsze rozwiązanie będziemy mogli zapewnić.

3. My dokonamy analizy i zweryfikujemy rozwiązania

Nasz zespół w Polsce i w USA przeprowadzi analizę potrzeb i możliwych rozwiązań. Research uwzględniał będzie – w zależności od potrzeb – aspekty prawne, podatkowe, księgowe i inne.

4. Wspólnie omówimy nasze propozycje działania

Zaprosimy Cię na spotkanie, podczas którego omówimy przygotowane przez nas zespół propozycje rozwiązań prawnych. Kompleksowo omówimy poszczególne etapy projektu. Będzie to również czas na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz niejasności.

5. Ustalimy ramy czasowe i kosztowe projektu

Wraz z prezentacją rozwiązań biznesowych i prawnych, przedstawimy ramy czasowe i kosztowe projektu. Ustalimy plan działania oraz kosztorys zaproponowanych usług.

6. Wspólnie osiągniemy sukces

Po zaakceptowaniu przez Ciebie zaproponowanych działań, a w konsekwencji terminów i kosztorysu, nasz zespół ekspertów przystąpi do pracy. Współpraca z klientem i jego satysfakcja z wykonanej przez nas pracy są naszym sukcesem.

NAPISZ DO NAS!

Wypełnij formularz poniżej

    MASZ PYTANIA?

    W zależności od formy, w jakiej prowadzony będzie biznes, rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wymaga spełnienia różnego rodzaju warunków formalnych. W każdym przypadku konieczny będzie jednak wpis do odpowiedniego rejestru. W Polsce działalność gospodarczą prowadzić można w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a jeśli działalność chce prowadzić dwie lub więcej osób – w ramach spółki cywilnej lub spółek handlowych. Aby więcej dowiedzieć się na ten temat zapraszamy do kontaktu, a także lektury naszego artykułu „Gotowi do startu – start! Działalność gospodarcza w Polsce”
    Osoba chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych ma do wyboru wiele form prawnych, w zależności od planowanej wielkości swojego biznesu. Trzeba jednak pamiętać o charakterystycznym dla Stanów Zjednoczonych podziale na stany, z których każdy posiada odrębne regulacje, związane z funkcjonowaniem podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz innymi kwestiami, np. podatkowymi. Choć w pewnym stopniu regulacje stanowe wykazują podobieństwo, różnice mogą niekiedy decydować o atrakcyjności jednego stanu nad innymi. Po więcej informacji, zapraszamy do lektury naszego artykułu Biznes w USA – co warto wiedzieć?
    Odpowiednią formą działalności będzie w takim przypadku utworzenie spółki komandytowej. W spółce tej są dwa rodzaje wspólników – komandytariusz, odpowiadający za długi spółki tylko do określonej przez siebie wysokości, oraz komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Takim komplementariuszem nie musi być jednak osoba fizyczna – może to być np. spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest komandytariusz spółki komandytowej.