W jakiej formie można prowadzić w Polsce działalność gospodarczą?

W Polsce działalność gospodarczą prowadzić można w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a jeśli działalność chce prowadzić dwie lub więcej osób – w ramach spółki cywilnej lub spółek handlowych, do których należą:

  1. spółka jawna;
  2. spółka partnerska;
  3. spółka komandytowa;
  4. spółka komandytowo-akcyjna;
  5. spółka z o.o.;
  6. spółka akcyjna.

Pamiętać jednak należy, że dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wprowadzono dodatkowe wymogi (np. posiadanie zezwolenia na pobyt) – ich niespełnienie może powodować, że nie wszystkie wyżej wymienione formy będą dla danego podmiotu dostępne. Bez spełniania dodatkowych wymogów mogą natomiast podjąć działalność w postaci spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Ponadto, zamiast tworzenia spółki handlowej, przedsiębiorcy zagraniczni mogą również działać w Polsce poprzez oddział.