Podwójne opodatkowanie?

Chciałbym działać w Polsce w formie spółki handlowej, jednak zależy mi, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania zysku oraz utrzymać zasłonę korporacyjną, chroniącą mój osobisty majątek przed wierzycielami spółki.

Odpowiednią formą działalności będzie w takim przypadku utworzenie spółki komandytowej. W spółce tej są dwa rodzaje wspólników – komandytariusz, odpowiadający za długi spółki tylko do określonej przez siebie wysokości, oraz komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Takim komplementariuszem nie musi być jednak osoba fizyczna – może to być np. spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest komandytariusz spółki komandytowej.

W ten sposób dana osoba odpowiada za długi spółki komandytowej jedynie jako komandytariusz – do wysokości określonej sumy. Komplementariusz nadal odpowiadać będzie za długi spółki całym swoim majątkiem, jednak będzie nim spółka z o.o. – w której obowiązywać będzie zasada zasłony korporacyjnej, chroniącej jej wspólnika.

Poza tym w spółce komandytowej zysk nie jest opodatkowany podwójnie.